List of Indian baby boy and girl names that mean Lovable

Baby Names That Mean 'Lovable'

 • Anbuselvi Girl

 • Ezrine Girl

  Rashi: Aries   Nakshatra: Krithika

 • Goral Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Hita Girl

  Rashi: Cancer   Nakshatra: Punarvasu

 • Kanimozhi Girl

  Rashi: Gemini   Nakshatra: Mrigashiras

 • Lavi Boy

  Rashi: Aries   Nakshatra: Aswini

 • Lavy Girl

  Rashi: Aries   Nakshatra: Aswini

 • Logachandran Boy

  Rashi: Aries   Nakshatra: Bharani

 • Luvya Boy

  Rashi: Aries   Nakshatra: Bharani

 • Mamon Girl

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Preamika Girl

 • Premalan Boy

 • Preman Boy

  Rashi: Virgo  

 • Premana Girl

 • Premena Girl

 • Premini Girl

 • Priyalaya Girl

 • Priyanthy Girl

 • Snehil Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Venya Girl

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Mrigashiras

Indian Baby Names
Assamese Popular Names
Assamese Modern Names
Assamese Unique Names
Assamese Unusual Names