List of Indian baby boy and girl names that mean Lord Rama

Baby Names That Mean 'Lord Rama'

 • Balaram Boy

 • Dasharathi Boy

  Rashi Pisces   Nakshatra Purvabhadra

 • Hariram Boy

  Rashi Cancer   Nakshatra Punarvasu

 • Janakinath Boy

  Rashi Capricorn   Nakshatra Utharashada

 • Keyansh Boy

 • Raghav Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Raghavendra Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Raghubir; Raghubeer; Raghuvir; Raghuveer Boy

 • Raghunandan Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Raghunath Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Raghupati Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Raghuvir Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ram Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ramadeep Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ramchandra Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ramkishore Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ramkumar Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Rammohan Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ramnath Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ramoji Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Ramratan Boy

  Rashi Libra   Nakshatra Chitra

 • Shivaram Boy

 • Shriram Boy

 • Sitakanta Boy

  Rashi Aquarius   Nakshatra Sathabisham

 • Sreeram Boy

  Rashi Aquarius   Nakshatra Sathabisham

 • SriRam Boy

 • Sukhakar Boy

Indian Baby Names
Assamese Popular Names
Assamese Modern Names
Assamese Unique Names
Assamese Unusual Names