List of Indian baby boy and girl names that mean Lord Indra

Baby Names That Mean 'Lord Indra'

 • Amresh Girl

  Rashi: Aries   Nakshatra: Krithika

 • Amrish Boy

  Rashi: Aries   Nakshatra: Krithika

 • Avasyu Boy

  Rashi: Aries   Nakshatra: Krithika

 • Dattey Boy

  Rashi: Pisces   Nakshatra: Purvabhadra

 • Govindramen Boy

 • Harindran Boy

 • Kavindran Boy

 • Mahindra Boy

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Navindran Boy

 • Pavindran Boy

 • Purandar Boy

  Rashi: Virgo   Nakshatra: Hastha

 • Rajindran Boy

 • Ramindran Boy

 • Ravindran Boy

 • Rishvanjas Boy

  Rashi: Libra   Nakshatra: Chitra

 • Roobindran Boy

 • Sachish Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Samaj Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Sashwindran Boy

 • Sasindran Boy

 • Satamanyu Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Satpati Boy

 • Shashindran Girl

 • Shuna Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Shvetavah Boy

 • Sunashi Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Suradhish Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Suradip Boy

 • Suren Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Surendra Boy

 • Surindran Boy

 • Svaraj Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Tuvidyumna Boy

 • Tuvijat Boy

 • Udheyindran Boy

 • Vajendra Boy

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Rohini

 • Vajradhar Boy

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Rohini

 • Vajrajit Boy

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Rohini

 • Vajrin Boy

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Rohini

 • Vidojas Boy

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Rohini

 • Vimridh Boy

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Rohini

 • Vindran Boy

 • Virikvas Boy

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Rohini

 • Yatindra Boy

  Rashi: Scorpio   Nakshatra: Jyeshta

Indian Baby Names
Assamese Popular Names
Assamese Modern Names
Assamese Unique Names
Assamese Unusual Names