List of Indian baby boy and girl names that mean Joy

Baby Names That Mean 'Joy'

 • Aanand Boy

  Rashi Aries   Nakshatra Krithika

 • Ananda Boy

  Rashi Aries   Nakshatra Krithika

 • Annabelle Girl

 • Farah Girl

 • Harhsa Girl

  Rashi Cancer   Nakshatra Punarvasu

 • Jovita Girl

  Rashi Capricorn   Nakshatra Sravana

 • Jovitha Girl

  Rashi Capricorn   Nakshatra Sravana

 • Kautik Boy

  Rashi Gemini   Nakshatra Mrigashiras

 • Kishanth Boy

  Rashi Gemini   Nakshatra Mrigashiras

 • Lathush Boy

 • Lathushan Boy

 • Mahanand Boy

  Rashi Leo   Nakshatra Makha

 • Mahiya Girl

  Rashi Leo   Nakshatra Makha

 • Sammad Boy

  Rashi Aquarius   Nakshatra Sathabisham

 • Shahalad Boy

 • Simha Boy

  Rashi Aquarius   Nakshatra Sathabisham

 • Sumna Girl

  Rashi Aquarius   Nakshatra Sathabisham

 • Unma Girl

  Rashi Taurus   Nakshatra Krithika

Indian Baby Names
Assamese Popular Names
Assamese Modern Names
Assamese Unique Names
Assamese Unusual Names